Khóc

“Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười”

Như đã phải nói, Đoàn viên thanh niên là lực lượng nguồn kế cận của Đảng, thành ra trong mọi việc tuyên truyền đều yêu cầu các đoàn viên mặc áo xanh tình nguyện ra thực hiện để có những hình ảnh mà viết bài trên truyền thông: giúp người qua đường; giúp học sinh thi cử; giúp người làm đường; đứng đường khóc đảng viên cao cấp...

Những người này mất hết khả năng tự chủ về tư duy và nhận thức, họ không còn khả năng tự chủ (cả lý trí và cảm xúc) của một người trường thành. Thành thử ra thật khó chờ mong một dân tộc trưởng thành với những cá nhân thanh niên không thể có năng lực trong việc tự chủ.