Bọn Phản Bội Tổ Quốc

Luân Lê

Mấy kẻ được gọi là nhà báo, nhà văn mấy hôm trước còn khẳng định không có xung đột hay bất cứ xâm phạm nào ở vùng biển của Việt Nam (vì chúng cho rằng chúng có nguồn tin và là những tin không phải ai cũng biết) có hiểu rằng những tuyên bố và phủ nhận của chúng trong sự cố ý như thế là hành vi phản bội lại sự thật và nhân dân hay không, khi đã coi một sự xâm phạm chủ quyền của kẻ khác là không có (khong tồn tại) và những người đưa tin mà bịa đặt?
 

Bồi bút  Hoàng Hải Vân

Khi chúng phủ nhận sự thật trong khi chúng khẳng định chỉ chúng có nguồn tin và có cơ sở để thông tin và sự kiện, chúng tuyên bố ngược lại sự thật về hành vi xâm phạm chủ quyền của kẻ khác, rõ ràng chúng là những kẻ đang quay lưng về phía tổ quốc và nhân dân, nơi chúng sinh tồn và chúng vẫn quyết liệt nhân danh và tỏ ra dày công bảo vệ không ngơi nghỉ?

Fb  Lê Luân