Ơ kìa, sao vậy đồng chí Chung?

Phạm Minh Vũ|

Lấy tư cách Trưởng ban tuyên giáo tôi rất bất bình với phát ngôn của đồng chí Nguyễn Đức Chung thật sự.

Trong khi cả đảng, chính phủ nhà nước ta dập dịch bằng tuyên giáo, lên bài ca ngợi Việt Nam là điểm đến an toàn, lên bài rằng Việt Nam thế nào mà Việt Kiều cũng như khắp nơi trên thế giới đổ dồn về VN để “tránh dịch” được “cách ly miễn phí” mà đồng chí lại tự khai con cháu đồng chí đang sống ở Mỹ mà không chịu về VN là sao? Ơ kìa, sao vậy đồng chí Chung, bọn Nhân dân tụi nó sẽ nghĩ ra là cả đảng ta đều như thế cả đấy.

Suốt ngày tôi cho lính viết bài chửi Mỹ xấu thế này, Mỹ dở thế nọ, giờ đồng chí lại khai tuốt luốt thế này khác nào chửi đảng ta nói một đằng nhưng làm một nẻo?

Tôi cho 47, dlv viết bài chửi bọn “phản động” không thích VN thì qua Mỹ mà ở, tự nhiên đồng chí nói vậy khác nào nói đảng ta là bọn đu càng còn nhanh hơn bọn phản động không?

Ơ kìa, sao vậy đồng chí Chung?