NHỮNG LỜI THÁNH CA TỰ DO

Fb Luân Lê

Khi hàng triệu người như một dòng thác cùng đổ xuống đường, khi những tiếng hát đồng thanh vang lên, khi những cánh tay cùng nhau nắm chặt và giương cao vì tự do và dân chủ, khi tất cả trái tim và tâm trí cùng hướng về tương lai, đất nước ấy đang có mùa xuân, mặc dù sẽ có vài bông hoa bị đốn ngã hay gục xuống, nhưng mùa xuân của một dân tộc và của nhiều thế kỷ sẽ không có trên một tờ bản đồ hay các ngôn từ được bày vẽ trên giấy của những kẻ độc tài.

Khi nghe những tiếng hát như những tiếng chim hót một lần để chết cho ngày mai tươi sáng, tiếng hát của hàng triệu người trở nên rất thanh khiết và đẹp đẽ, hùng tráng. Mùa xuân trong những bàn tay, mùa xuân ngự trị trong tâm hồn họ và mùa xuân trên những nẻo đường, con phố. Mùa xuân trong những nòng súng không còn chống lại nhân dân.

Đất nước Venezuela tuyệt vời, khi họ biết nắm lấy thời cơ và vận mệnh của chính mình. Và khi trong tâm tưởng của họ hiện diện mãnh liệt những giá trị của tự do, họ đã hành động để quyết định cho tất cả những gì quan trọng và cao cả nhất thuộc về mình.

Những cuộc cách mạng trong hoà bình, được thắp lên bằng những khát vọng về quyền được sống, quyền có tự do và quyền được tự xác quyết đến sự tồn vong hay thịnh vượng của quốc gia, dân tộc. Không ai khác, ngoài họ, đang đứng giữa mùa xuân mà những bông hoa đang rực nở do chính họ gieo trồng mà nên.