Nhân bất đả, tắc thiên đả.

JB. Nguyễn Hữu Vinh

Nhiều người lo lắng khi nghe tin anh Lú sắp vào lò. Rằng thì là nếu lú vào lò, thì ai làm việc lú đang làm... là đất nước loạn, là sẽ nghèo nàn, lạc hậu...

Thật ra, Lú có thể chưa chết, nhưng chắc chắn con đường mà Tập đã bày ra, Lú cứ bám gót bước theo là làm Hoàng thượng suốt đời chắc chắn không thể thành hiện thực qua vụ này khi mà "Chưa chết thì cũng là lết lăn dưa".

Nếu Lú chết, thì điều đó là hợp lý, bởi con người nói ra 1000 điều dối trá, thì cũng cần một điều nói thật. Nói 1000 điều không làm thì cũng cân một điều được thực hiện.

Vì thế, nếu Nguyễn Phú Trọng chết, thì đó là đang thực hiện lời nói của ông rằng: "Kiên quyết loại bỏ những người có tham vọng quyền lực vào trung ương".

Hẳn nhiên là thằng nào có tham vọng nhất thì phải loại bỏ, "Nhân bất đả, tắc thiên đả - Người không đánh, thì trời đánh", đó là quy luật.

Còn cái đám bảo rằng: Ông ấy chết thì không có ai thay, đó là đám tự ngu dân. Xin lỗi là trên thế giới này bao người vĩ đại thật, tử tế thật, tài giỏi thật mà chết đi còn có người thay ngay nữa là một thằng tâm thần đến nay vẫn còn tin vào Chủ Nghĩ Cộng sản.

Chúng cứ làm như có Lú sống lù lù ra đó thì đất nước đang không loạn, không nghèo nàn, không lạc hậu và không có tham nhũng không bằng.

Nhiều thằng ngu không còn có khả năng đào tạo. Đó mới là mối nguy cho đất nước, dân tộc.