Vaccine ngừa Covid-19 sẵn sàng thử nghiệm trên con người

nCoV có thể lây qua không khí: Một khả năng chưa bị loại trừ

NguyenTrangNhung’s blog|

Cho đến nay, các con đường lây truyền được biết của nCoV (có tên chính thức là SARS-CoV-2) là tiếp xúc với các giọt hô hấp có chứa virus từ người bệnh ho, hắt hơi, sổ mũi, và tiếp xúc với các bề mặt có chứa virus, trong đó, con đường thứ nhất được cho là chủ yếu.[1]

Các nhà khoa học đang tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu có các con đường khác hay không.

Pages