Giới thiệu về trang Thông Tin Đức Quốc

Thông Tin Đức Quốc là cơ quan truyền thông độc lập, mục đích nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về

  • Công cuộc dân chủ hóa Việt Nam đến đồng bào Việt Nam tại CHLB Đức và đồng bào khắp nơi trên thế giới.
  • Tin thời sự về Việt Nam, nước Đức và các quốc gia trên thế giới.
  • Xây dưng diễn đàn thảo luận ý kiến, trên nền tảng dân chù, tôn trọng và phi độc tài tư tưởng.

Chúng tôi thành thật cảm ơn quý tác giả, đọc giả đã ủng hộ và đóng góp cho trang Thông Tin Đức Quốc trong thởi gian qua.
Để cho trang Thông Tin Đức Quốc mỗi ngày được phong phú và chất lượng hơn, chúng tội rất hoan nghênh và cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị đọc giả xa gần.

Trân trọng
Ban biên tập trang Thông Tin Đức Quốc