Sụp đổ

Tân Phong - Việt Tân|

17 triệu người thất nghiệp tới cuối năm 2020

Kết quả khảo sát của Ban Nghiên Cứu Kinh Tế Tư Nhân vừa qua cho thấy một thực trạng cực kỳ đáng báo động ở khối kinh tế tư nhân cũng như vấn nạn thất nghiệp gia tăng nhanh chóng:

Pages