HT Thích Không Tánh và MS Nguyễn Hồng Quang đoạt giải Tự do Tôn giáo

Ảnh: Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang

VOA Tiếng Việt - PTGDVNHN |

Hôm 13/5, Phong trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại công bố hai chức sắc tôn giáo độc lập tại Việt Nam, Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang, đoạt giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2019.

Pages