Người hùng nhỏ bé mà trí tuệ lớn lao đã tới Berlin

Nguyễn Doãn Đôn|
 
(Nhận lời mời, dự xong rồi về còn lãnh đạo tiếp, chứ không thèm chạy sang tị nạn)
Nhờ sự lên tiếng vì Công lý và sức ép của Thế giới văn minh nói chung và của Đức nói riêng về luật bảo vệ quyền con người mà cuối cùng cường quyền bạo lực độc tài Tầu Cộng và Lãnh đạo bù nhìn Hồng Công cũng phải thả người Lãnh tụ - Nhà hoạt động tranh đấu nhân quyền của phong trào Sinh viên tại Hồng Công. Một Thanh niên nhỏ bé mới 22 tuổi đời mà vô cùng kiệt xuất.

Pages