Đã có 94.598 chữ ký. Hãy cùng ký tên


 

9 trong số 94598 người đã ký.

LIỆU NGÀY MAI, 6/4 -- ĐÚNG 1 NĂM THẢM HOẠ FORMOSA -- SẼ ĐẠT CON SỐ 100K ???

24 giờ để đẩy cú mốc điểm quan trọng.

vào ký tên: https://thamhoaformosa.com/

Trong hình:
- ĐGM Nguyễn Thái Hợp
- ĐTGM Ngô Quang Kiệt
- ĐGM Hoàng Đức Oanh
- Lm Lê Ngọc Thanh
- Ls Lê Công Định
- Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình
- Lm Hồ Thái Bạch
- Lm Đặng Hữu Nam
- Lm Hoàng Anh Ngợi
và 94589 người khác...