Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viện tịch

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất|

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viện tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/02/2020 (nhằm ngày 29/01 năm Canh Tý, Phật lịch 2563) tại Sài Gòn. Hưởng thọ 92 tuổi.

Hòa thượng Thích Quảng Độ là người đứng đầu Giáo hội PGVNTN, một Giáo hội không được nhà nước Việt Nam thừa nhận, kể từ sau năm 1975.

Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ đã nhiều lần được chính giới quốc tế trao giải nhân quyền như:

- Giải tưởng niệm Thorolf Rafto vinh danh các nhà hoạt động nhân quyền năm 2006.

- Giải Can Đảm vì Dân Chủ do Phong Trào Dân Chủ Thế Giới, giải thưởng nhân quyền quốc tế Homo Homini
.
 - Ngài là một trong những người đã từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình.

Cuộc đời của Hòa thượng Thích Quảng Độ hiển nhiên cũng là một phần lịch sử đầy thăng trầm của Phật giáo Việt Nam thời đương đại (trong khoảng một thế kỷ gần đây), bất kể các bên liên quan đã từng nhìn nhận đúng sai ra sao...

Sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng là một sự mất mát cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cho cả dân tộc Việt Nam.

THÀNH KÍNH PHẦN ƯU CÙNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.