Bộ trưởng không phải là cán bộ đường lối

Nguyen Ngoc Chu|

Bộ trưởng phải giỏi chuyên môn cùng với giỏi quản lý. Giỏi chuyên môn mới xác định được phương hướng phát triển.

Bộ trưởng cần nghe chuyên gia, cố vấn. Nhưng bộ trưởng phải giỏi hơn chuyên gia và cố vấn để biết phải trái mà quyết định. Không có chuyên môn giỏi, không thể ra quyết định đúng, nhất là trong các trường hợp phức tạp. Bởi thế bộ trưởng cần phải giỏi vượt trội hơn mọi chuyên gia, cố vấn và trợ lý. Bộ trưởng không phải là cán bộ đường lối. Bộ trưởng không phải là người “chỉ tay”.

Vua ra trận thì phải giỏi dùng tướng. Nhưng tướng kém thì vua có giỏi bao nhiêu cũng thua trận. Nhìn vào “dàn tướng” 12 bộ trưởng trình QH duyệt vào sáng nay thật không an tâm.

Chẳng hạn như Bộ Công Thương là bộ quan trọng nhất của nền kinh tế. Nền kinh tế có 3 trụ cột chính là Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại. Bộ trưởng Bộ Công Thương chiếm hai trụ cột là Công nghiệp và Thương mại. Bộ trưởng Bộ Công Thương phải là người rất giỏi – có thể làm được Thủ tướng. Nhưng nhìn qua hồ sơ và quá trình hoạt động, Bộ trưởng Bộ Công Thương không có chuyên môn tương thích. Hoàn toàn xa lạ với Công nghiệp và Thương mại. Học Sử. Đi lên từ cán bộ đoàn.

Bộ Công Thương đang có hàng chục dự án ngàn tỷ thua lỗ, hàng ngàn dự án bị nâng giá. Thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng. Không có chuyên môn, không giỏi chuyên môn thì lấy gì mà xác định hướng đầu tư đúng sai của các dự án ngàn tỷ trong nhiều lĩnh vực phức tạp của Công nghiệp? Không có chuyên môn, không giỏi chuyên môn thì lấy gì để xác định đúng giá của dự án ngàn tỷ, trong bối cảnh giá bị nâng khống lên nhiều lần? Dựa vào chuyên gia, cố vấn mà không giỏi chuyên môn thì sẽ bị “qua mặt”.

Học tập Cụ Hồ thì cần học tập cách dùng người của Cụ. Cụ Hồ tìm người giỏi và mời ra làm bộ trưởng, mời vào Chính phủ.

Thời nay, không ai học tập Cụ Hồ về cách trọng dụng nhân tài./.

———————————

(*) Danh sách 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới:

– Ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

– Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

– Ông Nguyễn Văn Hùng – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

– Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

– Ông Trần Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

– Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

– Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

– Ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NNPTNT, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ NNPTNT.