Berlin - Đức Quốc, Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 42

Thông Cáo

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo,

Kính thưa quý Hội Đoàn , Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng tại CHLB Đức và Âu Châu,

Kính thưa quý vị thân hào nhân sỹ,

Từ 42 năm nay Cộng Sản Việt Nam vẫn áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, chà đạp lên mọi quyền căn bản của con người , đàn áp tàn bạo những nhà đấu tranh ôn hòa cho  tự do dân chủ , tự do tôn giáo và vẹn toàn lãnh thổ . Vì hiện tình đất nước ngày càng suy đồi trên mọi mặt từ kinh tế  môi sinh   đến văn hóa đạo đức , người dân càng thêm thống khổ trước cường hào ác bá , cho nên người Việt hải ngoại có trách nhiệm phải đứng lên hành động để tố cáo với công luận  thế giới về những thảm họa này .

Như đã loan tin trong  thông báo ngày 17.01.2017 của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức chúng tôi sẽ  trân trọng tổ chức:

       Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận lần thứ 42 vào ngày Thứ Bảy  29.04.2017 tại Berlin .

           Bao gồm:

Biểu tình trước Sứ Quán CSVN và tại Brandenburger Tor
Nghi thức tôn giáo  và Hội thảo tại nhà thờ St. Aloysius

           Chương trình :
Từ 12:00giờ đến 13:00giờ:  Biểu tình trước Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam

                        Elsenstr.3 -12435 Berlin-Treptow
Từ 13:30giờ đến 15:30giờ: Biểu tình và tuần hành tại Brandenburger Tor

                       Pariser Platz , 10117 Berlin 
Từ 16:00giờ đến 17:00giờ: Liên Tôn, Thánh Lễ  cầu nguyện Tự Do Tôn Giáo,

                       Dân Chủ, Công Lý và Hòa Bình cho Việt Nam

                                                 tại Nhà Thờ St. Aloysius Schwyzerstr. 1  - 13349 Berlin
Từ 17:00giờ đến 18:30giờ: Liên Hội khoản đãi cơm chiều

                       tại Hội Trường Nhà Thờ St. Aloysius
Từ 18:30giờ đến 21:00giờ:

                    Chào cờ và nghi thức khai mạc buổi Hội Thảo

                      Lời chào mừng của Dr.Albert Helmut Weiler và Dr. Hubertus Knabe

                    Hội thảo với LM Phêro Nguyễn văn Khải

                                                          và cựu tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu

               
Từ 21:00giờ đến 23:30giờ   :  Văn nghệ đấu tranh

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi sự tham dự đông đảo của quý vị. Sự thành công của buổi lễ  là một đóng góp  tinh thần  lớn lao vào công cuộc đấu tranh đòi lại  tự do dân chủ nhân quyền và tự chủ cho  dân tộc Việt Nam .

Điện thoại liên lạc : Ông Nguyễn văn Rị ,  Handy 0157-86509266

                              Ông Hoàng Kim Thiên ,  Handy 0163-6743097

Berlin, ngày 14.03.2017

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm