Cơ Sở Việt Tân Brisbane Tưởng Niệm Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến

Việt Tân|

Trưa Chủ Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 , Đảng Việt Tân tại tiểu bang Queensland Úc Châu đã long trọng tổ chức buổi tưởng niệm lần thứ 33 ( 8/1987-8/2020) Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh trên đường trở về Quê Hương nhằm đấu tranh giành lại Tự Do, Dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ tưởng niệm năm nay chỉ tổ chức nội bộ trong cơ sở đảng Việt Tân tại Brisbane với sự hiện diện của các thành viên Việt Tân cùng phần điều hợp của MC trẻ Kim Thoa .

Mở đầu buổi lễ có ba chiến hữu đại diện là thành viên Việt Tân cơ sở Brisbane lên thắp nén hương đầu tiên trên bàn thờ cùng với đầy đủ lễ vật theo nghi thức cổ truyền.


Kế đến là phần rước linh vị Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân được đặt an vị dưới lá quốc kỳ Việt Nam và đảng kỳ của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Phần rước di ảnh long trọng và nghiêm trang do các thành viên trẻ Việt Tân thực hiện. MC Kim Thoa đã lần lượt nhắc đến những vị anh hùng kháng chiến quân trong khi cả hội trường đều im lặng với niềm xúc động.

Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Úc Việt và một phút mặc niệm do ban tổ chức thực hiện.

Sau phần nghi thức chào cờ, mặc niệm là phần trình chiếu đoạn phim dương ảnh về những hoạt động cao cả và đầy ý nghĩa của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MTQGTNGPVN ) cũng như hoạt động của đảng Việt Tân từ gia đoạn thành lập đến hiện tại.

Kế đến là phần phát biểu đại diện cở sở Việt Tân ông Trương Minh Đức tại tiểu bang Qld. Lời đầu tiên ông cảm ơn sự hiện diện của quý chiến hữu đã tham dự buổi tưởng niệm hôm nay.

Vào bài phát biểu ông nói: “Ngày 30/4/1975 cả đất nước Việt Nam rơi vào vòng thống trị bạo tàn của chế độ cộng sản phi nhân. Thế giới đã quay lưng với cuộc chiến Việt Nam. Người dân Việt Nam sống trong hoang mang lo sợ vô cùng. Trong bối cảnh này 30/4/1980, tức là 5 năm sau Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam được thành lập dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hoàng Cơ Minh để xây dựng nỗ lực nuôi dưỡng công cuộc đấu tranh đường dài. Ông và các chiến hữu của ông đã sáng lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng vào ngày 10/9/1982 ngay tại chiến khu.

Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các Chiến Hữu Tiên Phong đã mở con đường Đông Tiến để đấu tranh nhưng tiếc thay ông và đồng đội đã hy sinh vì lý tưởng giải phóng quê hương vào ngày 28/8/1987. Những mất mát những hy sinh đó không chỉ với Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng mà nó đã vượt ra khỏi phạm vi của một tổ chức . Cái chết vì lý tưởng tự do của phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, các Chiến Hữu Tiên Phong là cái chết oai hùng của những người con nước Việt đã xã thân vì nước của những anh hùng đã vị quốc vong thân. Tuy nhiên trong những cái chết đó nó đã nảy sinh ra một sự sống. Đó là ngày hôm nay nhiều thế hệ kế thừa tiếp nối đang ngày đêm không nghỉ dấn thân đấu tranh cho quê hương.

Con đường mà chủ tịch Hoàng Cơ Minh khẳng định : “Con đường chúng ta đi chỉ có hai đích đến, cả hai đích đến đều vinh quang và ý nghĩa: Một là giải phóng Việt Nam, hai là sẽ anh dũng hy sinh cho đại cuộc giải phóng tổ quốc Việt Nam “.

Sau đó là nghi thức dâng hương trang trọng của mọi người hiện diện lên các vị Anh Hùng Đông Tiến .

Sau cùng là lời tri ân cảm tạ của ông Vũ Vân Long đại diện cơ sở Việt Tân Brisbane cảm ơn các chiến hữu đã đến tham dự buổi tưởng niệm này.

Kết thúc buổi lễ lúc 1:30 pm cùng ngày với phần tiệc nhẹ ấm áp và đầy sinh khí dưới bầu trời ban trưa mùa đông nắng ấm .

Brisbane 30/08/2020
Hong xuan