Cạn lời với những trí tưởng tượng…

Amy Truc Tran

Không có ý xúc phạm linh vật, nhưng nói thật là không thể không cười khi nhìn những mô hình hổ “đột biến” do các đỉnh cao trí tệ xứ thiên đường thiết kế và thực hiện: có con giống con mèo, có con gầy trơ xương, con khác thì bị béo phì, lại có con bị súng răng, nhìn xa xa tưởng con lợn, lại gần thì y như con chó…

Ôi. Chưa có nơi nào trên thế giới mà chủng loại cọp lại đa dạng và phong phú như ở xứ Đông Lào.

Fb Amy Truc Tran