CỘNG SẢN DẠY EM

Phan Công Hải|

Tôi Là Người Việt Nam Được sinh ra Và Lớn Lên Trong Chế Độ Bóc Lột - Hèn Với Giặc - Ác Với Dân Và được Đảng Cộng sản Việt Nam Tuyên Truyền Dạy Dỗ Tôi Thế này !!!

CỘNG SẢN DẠY EM
Cộng sản dạy em quên mặt giống nòi
Cộng sản dạy em đua đòi cướp giựt
Cộng sản dạy em bỏ phức tổ tiên
Cộng sản dạy em chỉ riêng thờ đảng
Cộng sản dạy em bội phản quốc gia
Cộng sản dạy em nước nhà mang bán
Cộng sản dạy em ngã mạng kiêu căng
Cộng sản dạy em giang sơn bất đoái
Cộng sản dạy em luồn cúi ngoại bang
Cộng sản dạy em đầu hàng Hán tộc
Cộng sản dạy em cướp bóc điêu ngoa
Cộng sản dạy em tố cha giết mẹ
Cộng sản dạy em mánh khóe gian manh
Cộng sản dạy em vô tình vô cảm
Cộng sản dạy em hại hãm người thân
Cộng sản dạy em thuần phong bỏ dụt
Cộng sản dạy em mỹ tục chẳng cần
Cộng sản dạy em ngu dân dễ trị
Cộng sản dạy em chí sĩ phải trừ
Cộng sản dạy em thầy tu phải nhốt
Cộng sản dạy em điều tốt chớ nghe
Cộng sản dạy em lập bè lập đảng
Cộng sản dạy em xử trảm kẻ nghi
Cộng sản dạy em không gì bằng ác
Cộng sản dạy em giết các nhân tài
Cộng sản dạy em thành loài vô thức
Cộng sản dạy em cướp đất cướp nhà
Cộng sản dạy em trấn tra quản chế
Cộng sản dạy em chôn sống hết đi
Cộng sản dạy em ngu si dốt nát
Cộng sản dạy em phải ác mới tồn
Cộng sản dạy em luồn trôn để sống
Cộng sản dạy em dâng cống đất đai
Cộng sản dạy em máu tay nên đẫm
Cộng sản dạy em dụ dẫm lọc lừa
Cộng sản dạy em nuôi bừa thù hận
Cộng sản dạy em gian lận, vô tâm
Cộng sản dạy em độc thâm xảo trá
Cộng sản dạy em bới mả đào mồ
Cộng sản dạy em côn đồ ác bạo
Cộng sản dạy em diệt đạo phá đời
Cộng sản dạy em tình người mất hẳn
Cộng sản dạy em bất nghĩa bất nhân
Cộng sản dạy em hờn căm chỉ điểm
Cộng sản dạy em tị hiềm ganh ghét
Cộng sản dạy em đục khoét tham ô
Cộng sản dạy em nhục nhơ chẳng sợ
Cộng sản dạy em nịnh bợ tiến thân
Cộng sản dạy em bất cần liêm sỉ
Cộng sản dạy em làm đĩ nuôi cha
Cộng sản dạy em cần sa thuốc phiện
Cộng sản dạy em ngập nghiện là nghề
Cộng sản dạy em bỏ bê quốc sự
Cộng sản dạy em sở tư tài sản
Cộng sản dạy em cướp của làm giàu
Cộng sản dạy em bất kể thương đau
Cộng sản dạy em chẳng cần dân

Và Tôi Đã Hiểu ???

nghe lời mị dân của việt cộng cũng chết mà không nghe theo lời của việt cộng cũng chết... Vậy thì tại sao mà mọi người dân không chịu tự đứng lên đễ giải thể cái đãng man rợ độc tài tàn ác của lũ khốn nạn CSVN, để tìm con đường sống tốt hơn cho chính ta và còn cho con cháu của chúng ta được sáng sủa và có tương lai nhiều hơn?

Xin quí bà con cô bác và các anh chị em hãy vì tổ quốc và dân tộc mà sớm thức tỉnh để đứng lên giành lại quyền làm người mà xóa bỏ đi cái đãng độc tài tàn ác của CSVN để dân tộc ta không bị diệt vong !!!!!
Thành thật rất cảm ơn.