Cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc tính đến ngày 04.08.2021


Hình ảnh Bà Merkel Thủ Tướng Đức thăm 
ủy lạo vùng lũ lụt và tuỳên bố sẽ trợ giúp tái thiết nhanh chóng..

Berlin, ngày 04 tháng tám năm 2021

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đảng Phái và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và các quốc gia lân cận,
Kính thưa quý vị Thân Hào Nhân Sĩ,
Kính thưa quý thân hữu,

Sau khi tổng kết sơ khởi đợt 1 vào ngày 27 tháng bảy năm 2021 chúng tôi đã hân hạnh tiếp tục đón nhận sự ủng hộ nồng nhiệt của các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái và Cá Nhân người Việt chống Cộng tại  Đức Quốc và các Quốc Gia lân cận. Sự đóng góp hiện kim cho quỹ Aktion Deutschland Hilft tính đến ngày hôm nay đã vượt quá sự mong đợi của Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức.

Tuy nhiên, vì  những lý do khách quan khiến một số chuyển ngân vẫn chưa hoàn tất nên chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục công bố danh sách quyên góp đợi ba vào tuần tới và đồng thời sẽ chính thức kết thúc chương trình quyên góp cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Tây Nam nước Đức hầu sớm chuyển tiền đến quỹ Aktion Deuschlad Hilft.

Chúng tôi rất cảm động trước những tấm lòng tri ân chân thành  đối với nước Đức của các cá nhân và đoàn thể trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Đức Quốc và các Quốc Gia lân cận

Trân trọng
Hoàng Thị Mỹ Lâm
TM BCH Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V

Dưới đây là toàn bộ tổng kết sơ khỏi đợt 1 và đợt 2:

  • Tổng kết sơ khởi đợt một ngày 27.07.2021 tiền đóng góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc: 

 

1) Hoàng Thị Ngọc Thúy                                                                                      100 €

2) Fam. Hồ Văn Ngọc Berlin                                                                               100 €

3) ÔB Trần Văn Tích&Nguyễn Thị Thục                                                            300 €

4) Dương Thị Thanh Thủy                                                                                  10 €

5) Nguyễn Minh-Hung                                                                                         100 €

6) Hội NVTN CS Bremen (Trần Văn Các )                                                         100 €

7) Nguyễn Thị Kim Thanh                                                                                   100€

8) Vietnam Haus Berlin e.V. (Hoàng Kim Thiên )                                            150 €

9) Trần Thị Thanh Hà                                                                                             50 €

10) David VO                                                                                                        100 €

11) Fam. Tran Le Ngo, Egelsbach                                                                      200 €

12) Phạm Văn Cương                                                                                          200 €

13) Nguyễn Thị Kim Tuyết, Münster                                                                200 €

14) Trương Thị Nga                                                                                              30 €

15) Trần Thị Nga                                                                                                   50 €

16) Lê Hữu Trí                                                                                                       50 €

17) Nguyễn Duy Sâm                                                                                           100 €

18) Đinh Công Tráng                                                                                             70 €

19) Trần Thị Thùy An, Trần Riedberg                                                                1.000 €

20) Tổ Chức Sinh Hoạt ( Phạm Công Hoàng/Trần Thị Mai-Phương)            50 €

21) Dương Thị Thanh Thủy                                                                                10 €

22) Nhóm Phật Tử Ffm và vpc ( Nguyễn Văn Phẩy)                                       50 €

23) Lâm Tuyết ( Calgary, Alberta, Canada )                                                     100 €

24) Nguyễn Thị Ho                                                                                               100 €

25) Huệ-Giang/Elmshorn                                                                                    200 €

26) Dương Thanh-Tuấn                                                                                      300 €

27) Thanh Nguyen Tien-                                                                                     200 €

28) Phạm Trương Long                                                                                       50 €

29) ÔB Nguyễn Quý Đại&Nguyễn Thị Hoa                                                      120 €

30)     LS Nguyễn Văn Đài                                                                                 100 €

31) SCHWESTERNKONGREG. V.D.LIEBE Z.HEILIG. KREUZ e.V.               100 €

32) Nguyễn Thưởng                                                                                            120 €

33) Phạm Minh Chánh                                                                                          50 €

34) Nguyễn Thị Ngọc Mai                                                                                     50 €

35) Phạm Bích Thủy                                                                                           200 €

————————

Tổng Cộng đợt 1 tính đến ngày 27.07.2021                                                           4.810 €

  • Tổng kết đợt hai ngày 04.08.2021 tiền đóng góp cho quỹ Aktion Deutschland Hilft cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức Quốc: 

 

36) Vũ Long& Nguyễn Thị Tần (Hội Bác Ái Vinh Sơn Aachen                         100 €

37) Hội Người Việt Tỵ Nạn Nürnberg &vpc và nhóm NO EVFTA                  1.650 € 

38) Ban Văn Vũ Điểm Sáng                                                                                100 € 

39) ÔB Nguyễn Văn Lộc&Võ Thị Nhương                                                        200 € 

40) ÔB Hồ Lưu& Phan Thị Lập                                                                           100 € 

41) ÔB Nguyễn Đình Tâm, Berlin                                                                      50 € 

42) Nguyễn Đình Khanh, Berlin                                                                          50 € 

43) Dr. Bùi Văn Hậu( Hội Bác Ái  Vinh Sơn )                                                    1.000 € 

44) Vinh Lê-Văn Xao Hoa Trần Nguyên                                                             50 € 

45) Ngô Bích Trân e.K., Franken-Apotheke                                                     500 € 

46) Trần, Dũng Chi                                                                                               50 € 

47) Người Việt tại Essen                                                                                     200 € 

48) Trần Thị Diễm Châu                                                                                       110,88 € 

49) Hội NVTN tại Dortmund (Kim Vang Massmann)                                     190 € 

50) Dương Hạnh Nhân                                                                                         50 € 

51) Tâm Ngoc&Phan Thị Thủy                                                                            20 € 

52) Hội NVTNCS Mönchengladbach                                                                 110 € 

53) ÔB Nguyễn Đình Phúc                                                                                   50 € 

54)Hội NVTNCS Hamburg                                                                                  200 € 

55) ÔB Hồ Bửu Hiệp, Hamburg                                                                          50 € 

56) Nguyễn Đức Trụ                                                                                            100 € 

57)Trần Hữu Cương                                                                                             100 € 

58)ÔB Nguyễn Khắc Hãn& Trần Thị Minh Châu                                                  100 € 

59) ÔB Vũ Xuân Phong&Phạm Thị Bạch Tuyết                                                50 € 

60) Nguyễn Khắc Tiến                                                                                           50 € 

61) Đảng Việt Tân Đức Quốc                                                                              1.000 € 

62) Gia đình Huỳnh Minh Tú Berlin                                                                  70 € 

63) Hội  Bác Ái Vinh Sơn Mönchengladbach                                                   2.030 €**

** Hồ Quí Khanh ,MG                                        100 €

Hồ Quí Đôn , MG                                              100 €

Đinh Thị Tám& Minh Thảo, KR                        250 €

Trần Lệ Hoàng ,KR                                           100 €

Bùi Thanh Thụ, Neuss                                      100 €

Bà quả phụ Nguyễn Như Cương,MG               50 €

ÔB Nguyễn Thế Phong-Loan, MG                   100 €

Nguyễn Thị Mai,MG                                           50 €

Trần Thị Huỳnh, MG                                          50 €

Hùng Tuyết Dung, MG                                      100 €

Vũ Văn Thành, MG                                           100 €

Ngô T. Ngọc Ánh&Đông-Hồng, MG                 100 €

Nguyễn Thị Xỏa( Khoản), MG                           50 €

Nguyễn Thị Gái( Rụ), MG                                 50 €

Phạm Thị Chấm&Anh-Phước, MG                  50 €

Phạm Văn Hải&Ánh, MG                                  50 €

Vũ Thế Đức-Thúy,MG                                      50 €

Nguyễn ĐứcAnh-Bé, MG                                 20 €

Võ Thị Tuyết Nhung, Essen                             20 €

Cao Thị Ngọc Hà, Gladbeck                             50 €

Nguyễn Thanh Sơn, Schüttorf                          50 €

Nguyễn Văn Rị, MG                                         200 €

Đặng Hồng Hiến-Lan, MG                               50 €

Nguyễn Tiến Lễ, MG                                        20 €

Vũ Văn Đàm-Dung, MG                                  50 €

Nguyễn Thị Mỹ Huyền, MG                              50 €

Nguyễn Đức Hậu, MG                                      50 €

Trương Kim Phượng, MG                                20 €

 

   64) Hội Cao Niên München & VPC                                                                 1.000 €***

***Cụ Nguyễn Kim Định                                                   100 €

Cụ Lê Thị Phú                                                                  100 €

Bà Nguyễn Thị Chương                                                  100 €

BS Nguyễn Quí Cường                                                   100 €

ÔB Đàm Văn Tiếu                                                            200 €

Đàm Lan Chi                                                                   200 €

Đàm Lan Anh                                                                 100 €

Đàm Lan Phương                                                          100 €

 

Tổng cộng đợt hai tính đến ngày 04.08.2021 :                                  9.330,88 €

___________________________________________________________________________

Tổng Cộng cả hai đợt tính đến ngày 04.08.2021                                 14.140,88 €