Danh tánh 39 người Việt tử nạn tại Anh

 

Trong 39 thanh thiếu niên Việt Nam tử nạn ở Essex vừa được cảnh sát Anh công bố có 8 nữ và 31 nam. Hai người trẻ nhất là em trai 15 tuổi ở Hải Phòng tên Đinh Đình Bình, Nguyễn Huy Hùng; 15 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh và người cao niên nhất là ông Lê Trọng Thanh, 44 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An. Về tỉnh, có 21 người Nghệ An, 10 người Hà Tĩnh, 3 người Quảng Bình, 3 người Hải Phòng, 1 người Hải Dương và 1 người Thừa Thiên Huế.

“...Cô gái Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, quê Nghệ An, lưu lạc mưu sinh xứ người để kiếm tiền nuôi gia đình, trước khi biết mình không thể thoát khỏi cái chết (ngạt từ từ) đã nhắn tin về cho bố mẹ: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều, mẹ ơi. Con chết vì không thở được. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Con thương bố mẹ nhiều".

Một đứa con hiếu thảo chỉ nghĩ tới bố mẹ, ngay cả biết mình sắp chết.

Một tấn bi kịch của thời đại.

Tên cô Trà My nằm ở số thứ tự 17 trong danh sách.

Nhắc ra đây không phải chạm tới nỗi đau của gia đình nạn nhân mà để nhắc những người chép sử rằng đừng quên mọi biến cố của dân tộc, có khi chỉ từ một cá nhân mà rộng thành cả cộng đồng”.

(FB Nguyễn Thông)
 

1.Đinh Đình Bình; 15 tuổi; quê quán: Hải Phòng

2.Võ Nhân Du; 19 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

3.Cao Tiến Dũng; 37 tuổi; quê quán: Nghệ An

4.Nguyễn Tiến Dũng; 33 tuổi; quê quán: Quảng Bình

5.Lê Văn Hà; 30 tuổi; quê quán: Nghệ An

6.Nguyễn Ngọc Hà; 32 tuổi; quê quán: Quảng Bình

7.Nguyễn Văn Hiệp; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An

8.Trần Ngọc Hiếu; 17 tuổi; quê quán: Hải Dương

9.Hoàng Văn Hợi; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An

10.Nguyễn Bá Vũ Hùng; 34 tuổi; quê quán: Thừa Thiên - Huế

11.Trần Mạnh Hùng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

12.Nguyễn Huy Hùng; 15 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

13.Nguyễn Văn Hùng; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An

14.Võ Văn Linh; 25 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

15.Trần Hải Lộc; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An

16.Nguyễn Đình Lượng; 20 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

17.Phạm Thị Trà My; 26 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

18.Võ Ngọc Nam; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An

19.Trần Thị Ngọc; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An

20.Nguyễn Văn Nhân; 33 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

21.Bùi Thị Nhung; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An

22.Trần Thị Mai Nhung; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An

23.Phạm Thị Ngọc Oanh; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An

24.Nguyễn Huy Phong; 35 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

25.Nguyễn Minh Quang; 20 tuổi; quê quán: Nghệ An

26.Đinh Đình Thái Quyền; 18 tuổi; quê quán: Hải Phòng

27.Nguyễn Trọng Thái; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An

28.Bùi Phan Thắng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

29.Phan Thị Thanh; 41 tuổi; quê quán: Hải Phòng

30.Cao Huy Thành; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An

31.Lê Ngọc Thành; 44 tuổi; quê quán: Nghệ An

32.Trần Thị Thơ; 21 tuổi; quê quán: Nghệ An

33.Trần Khánh Thọ; 18 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

34.Hoàng Văn Tiếp; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An

35.Nguyễn Đình Tứ; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An

36.Nguyễn Thọ Tuân; 25 tuổi; quê quán: Nghệ An

37.Dương Minh Tuấn; 27 tuổi; quê quán: Quảng Bình

38.Đặng Hữu Tuyên; 22 tuổi; quê quán: Nghệ An

39.Nguyễn Thị Vân; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An.

Investigation launched after 39 people found dead in lorry container

We can confirm having liaised with the Vietnamese authorities that the people who died were:

1. Pham Thi Tra My, 26-year-old woman from Ha Tinh

2. Nguyen Dinh Lurong, 20-year-old man from Ha Tinh

3. Nguyen Huy Phong, 35-year-old man from Ha Tinh

4. Vo Nhan Du, 19-year-old man from Ha Tinh

5. Tran Manh Hung, 37-year-old man from Ha Tinh

6. Tran Khanh Tho, 18-year-old man from Ha Tinh

7. Vo Van Linh, 25-year-old man from Ha Tinh

8. Nguyen Van Nhan, 33-year-old man from Ha Tinh

9. Bui Phan Thang, 37-year-old man from Ha Tinh

10. Nguyen Huy Hung, 15-year-old boy from Ha Tinh

11. Tran Thi Tho, 21-year-old woman from Nghe An

12. Bui Thi Nhung, 19-year-old woman from Nghe An

13. Vo Ngoc Nam, 28-year-old man from Nghe An

14. Nguyen Dinh Tu, 26-year-old man from Nghe An

15. Le Van Ha, 30-year-old man from Nghe An

16. Tran Thi Ngoc, 19-year-old woman from Nghe An

17. Nguyen Van Hung, 33-year-old man from Nghe An

18. Hoang Van Tiep, 18-year-old man from Nghe An

19. Cao Tien Dung, 37-year-old man from Nghe An

20. Cao Huy Thanh, 33-year-old man from Nghe An

21. Tran Thi Mai Nhung, 18-year-old woman from Nghe An

22. Nguyen Minh Quang, 20-year-old man from Nghe An

23. Le Trong Thanh, 44-year-old man from Dien Chau, Nghệ An

24. Pham Thi Ngoc Oanh, 28-year-old woman from Nghe An

25. Hoang Van Hoi, 24-year-old man from Nghe An

26. Nguyen Tho Tuan, 25-year-old man from Nghe An

27. Dang Huu Tuyen, 22-year-old man from Nghe An

28. Nguyen Trong Thai, 26-year-old man from Nghe An

29. Nguyen Van Hiep, 24-year-old man from Nghe An

30. Nguyen Thi Van, 35-year-old woman from Nghe An

31. Tran Hai Loc, 35-year-old man from Nghe An

32. Duong Minh Tuan, 27-year-old man from Quang Binh

33. Nguyen Ngoc Ha, 32-year-old man from Quang Binh

34. Nguyen Tien Dung, 33-year-old man from Quang, Binh

35. Phan Thi Thanh, 41-year-old woman from Hai Phong

36. Nguyen Ba Vu Hung, 34-year-old man from Thua Tien Hue

37. Dinh Dinh Thai Quyen, 18-year-old man from Hai Phong

38. Tran Ngoc Hieu, 17-year-old boy from Hai Duong

39. Dinh Dinh Binh, 15-year-old boy from Hai Phong

Nguồn: https://www.essex.police.uk/…/murder-investigation-launche…/