Frankfurt biểu tình đồng hành cùng quốc nội Chủ Nhật 05.03.2017.

Đồng bào từ khắp mọi nơi trong nước ứng hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức, đã đổ về trước Tòa -Thị Sảnh Frankfurt để tham dự biểu tình đồng hành cùng quốc nội từ 10 giờ đến 13 giờ  Chủ Nhật 05.03.2017.

Phóng sự hình ảnh