Hội chợ đa văn hóa - Một giá trị dân chủ

Hòa Vinh

Sau gần ba năm bị gián đoạn vì đại dịch, hôm nay hội chợ đa văn hóa tại thành phố Neustadt-Weinstrasse, Đức Quốc được tổ chức lại. Đông đảo các tổ chức văn hóa, dân sự và tôn giáo cùng nhau sáng tạo một chương trình sinh hoạt văn nghệ rất đa dạng, kèm theo những món ăn đặc thù dân tộc từ các nước thuộc Phi Châu qua Trung Đông đến Ấn Độ và Đông Nam Á Châu…

Bên cạnh đó những tổ chức phi chính phủ lập quầy thông tin về nhiều lãnh vực trong xã hội. Trong đó nhân quyền và dân chủ là một đề tài quan trọng. Anh chị em Việt Tân cũng đóng góp trách nhiệm của mình trong xã hội sở tại bằng cách chia xẻ những thông tin về tình hình chà đạp nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Qua đó tạo sự cảm thông và cũng là nỗ lực cụ thể sống và bảo vệ những giá trị nhân bản chung.

Neustadt-Weistrasse, 25.9.2022, Đức Quốc

Hòa Vinh