Hội thảo chính trị: Hiện Tình Đất Nước và Viễn Cảnh Công Cuộc Dân Chủ Hóa Việt Nam

Đức quốc, ngày 05.09.2018

Thư mời
Tham dự buổi hội thảo chính trị

kính mời Quý đồng hương đến tham dự buổi hội thảo về Hiện Tình Đất Nước Và Viễn Cảnh Công Cuộc Dân Chủ Hóa Việt Nam với ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư Đảng Việt Tân, được tổ chức vào lúc 15 giờ  đến 18 giờ ngày thứ Bảy, 13.10.2018 tại:

Evangelische Baptistengemeinde
Am Tiergarten 50
60316 Frankfurt

Sự hiện diện của Quý vị, cùng sự trao đổi và chia sẻ những ý kiến tích cực, sẽ giúp cho cuộc đấu tranh giành lại Tự Do - Dân Chủ cho quê hương Việt Nam của tất cả chúng ta ngày càng hữu hiệu hơn.
Trân trọng kính mời
TM / Ban Tổ chức

Ngô Văn Minh
VNCTCMĐ - Đức quốc

Liên lạc: +49 176 31137851