Hiệp thông với phái đoàn đại diện các nạn nhân của FORMOSA đang đi vận động quốc tế

Speyer, Đức Quốc, chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2017

Hàng năm giáo phận Speyer tổ chức một ngày đặc biệt dành riêng cho các giáo dân ngoại kiều về hành hương tại nhà thờ chánh tòa Speyer dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Trong thánh lễ các bài trích từ sách Thánh được giáo dân của nhiều sắc tộc khác nhau đọc với tiếng mẹ đẻ của mình. Năm nay bài đọc 1 được giáo dân người Ukraine và bài 2 do một giáo dân người Việt Nam đọc.

Các bài hát cũng được giáo dân của nhiều sắc tộc thay nhau trình bầy. Đặc biệt năm nay cộng đoàn công giáo Việt Nam vùng Trung và Tây Nam Đức đóng góp phần „dâng hoa kính Đức Mẹ“ rất đặc sắc và lạ mắt đối với các tín hữu tham dự (www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews[ttnews]=3950... )

Sau thánh lễ người Việt tỵ nạn cộng sản đã có cơ hội trình bầy với Đức Giám Mục Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Đức ông Franz Vogelgesang và các sơ thuộc dòng Đa Minh về chuyến đi vận động quốc tế của phái đoàn đại diện các nạn nhân của thảm họa môi sinh Formosa tại giáo phận Vinh (www.thongtinducquoc.de/node/3276)
(www.thongtinducquoc.de/node/3275)

Để tỏ tình liên đới với những nạn nhân của thảm họa môi sinh do Formosa và chế độ Cộng Sản Việt Nam gây ra Đức Giám Mục và các tu sĩ đã chụp hình chung và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho nước Việt Nam.