Khẩn: Lời kêu gọi biểu tình cuối tuần thứ bảy 13.07.2019 lúc 13 giờ tại Frankfurt a. M., Đức quốc.

 

Khẩn: Lời kêu gọi biểu tình cuối tuần thứ bảy 13.07.2019 lúc 13 giờ tại Frankfurt a. M., Đức quốc.

Trước Tổng Lãnh Sự CSVN
Kennedyallee 49
60596 Framkfurt

Cuộc chiến sau song sắt

XIN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM .

Mấy ngày nay chúng ta không có tin tức gì của các TNLT trong 2 nhà tù Thanh Hoá, Nghệ An. Rất có thể họ vẫn đang tuyệt thực. Nếu thế, hôm nay đã bước sang ngày thứ 28 ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng (phải) tuyệt thực trong tù.

Cuộc tuyệt thực của những Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Nguyễn Trung Trực trong nhà tù Trại 5-Thanh Hoá cũng được mấy ngày rồi.

Tôi đăng lại bài viết này để đồng hành cùng anh em TNLT đang tuyệt thực tại trại giam số 5 và số 6.

07.07.2019

Van Hai Nguyen