Lịch sử bắt đầu từ hiện tại

Không chỉ các lực lượng như giảng viên, sinh viên đại học hoặc các nhà sư tham gia biểu tình phản đối cuộc đảo chính của quân đội, nổi bật trong đó phải kể đến hình ảnh các gymmer cùng nhau biểu tình với các khẩu hiệu ủng hộ bà Aung San Suu Kyi và yêu cầu nhà cầm quyền phải thả tự do cho bà.


 
Đó là lòng dân, sự ủng hộ của đông đảo dân chúng đối với bà Aung nói lên không chỉ tầm quan trọng chính trị của Bà mà còn là lật tung lên sự cáo buộc vô căn cứ của quân đội đối với hình ảnh và hành động của nhà hoạt động này. Điều đó cũng cho thấy, đôi khi quốc tế đã chọn nhầm đối tượng để tấn công về sự kiện mà đáng ra bà không có trách nhiệm thực sự trong đó (vấn đề khủng hoảng người dân tộc thiểu số Rohingya).
 
Đất nước của họ xứng đáng có được nền dân chủ và nhân quyền, khi tất cả các thành phần trong xã hội đều nhìn nhận thấu đáo và thực hành nó một cách kiên quyết tới cùng để đòi hỏi các quyền cơ bản đối với mình. Chính họ đang viết nên lịch sử đáng tự hào của dân tộc họ. Họ tập trung vào tranh đấu cho các quyền chính trị chứ không phải là lên báo khoe khoang về sự giàu có hay phô bày hình thể loã lồ của bản thân.
Những người dám sống và chiến đấu kiên trường trong hiện tại, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp cho chính mình.