Livestream chương trình vận động trả tự do cho ông Châu Văn Khảm ngày 25.11.2019

LIVESTREAM CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG TRẢ TỰ DO CHO ÔNG CHÂU VĂN KHẢM 25/11/2019 DO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU PHÁT ĐỘNG. (6.30 am và 9am, theo khung giờ VN)

Sẽ có 4 sinh hoạt chính trong ngày tại Quốc Hội Canberra:

1/ Phái đoàn Cộng Đồng trình bày trước một số Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu liên bang về việc Ông Châu Văn Khảm bị kết án 12 năm tù.

2/ Phái đoàn cộng đồng tiếp xúc với chính giới tại văn phòng riêng trong Quốc Hội.

3/ Phái đoàn điều trần vụ ông Châu Văn Khảm trước Tiểu ban đối thoại Nhân quyền.

4/ Các Hội đoàn, Đoàn thể và Đồng hương các tiểu bang biểu dương trước tiền đình Quốc Hội.

Chương trình Livestream sẽ được thực hiện (theo khung giờ VN)

1/ 6.30 am giờ VN (10.30 am giờ Úc) về diễn tiến về cuộc biểu dương trước tiền Đình Quốc Hội

2/ 9 am – 10 am giờ VN (1 pm - 2 pm giờ Úc) Diễn tiến việc tiếp xúc các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu.

XIN MỌI NGƯỜI HÃY THEO DÕI VÀ CHIA SẺ.

https://www.facebook.com/viettan/