Mùa Vọng cho những Người Yêu Nước

Ngọc Hòa|

Phong trào cầu nguyện Taizé đồng hành cùng Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


 
Taizé là một phong trào cầu nguyện quốc tế quy tụ đông đảo nhiều thành phần dân chúng. Họ khao khát hòa bình, công bằng xã hội và tình người.

Hôm nay nhân ngày Chủ Nhật thứ nhất Mùa Vọng nhóm Taizé thành phố Lachen-Speyerdorf đặc biệt quan tâm đến những người Việt Nam vì lương tâm đã lên tiếng cho công lý.
 
Rất nhiều ngọn nến đã được thắp lên làm biểu tượng cho niềm Hy Vọng và Tình Liên Đới với những Người Yêu Nước. Nhóm Taizé mong rằng chia sẻ được một chút hơi ấm tình người đến cửa ngục tù.
 
Lachen-Speyerdorf, 28.11.2021, Đức Quốc
 
Ngọc Hòa