MỜI THAM DỰ HỘI LUẬN “VIỆT NAM & 70 NĂM TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN”

Để kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đảng Việt Tân trân trọng kính mời mọi người cùng tham dự chương trình hội luận Việt Nam & 70 Năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được thực hiện và phát sóng trực tuyến (livestream) trên trang Facebook Việt Tân (facebook.com/viettan) vào lúc 10 giờ sáng Việt Nam Chủ Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018. (Xin xem bản đối chiếu giờ các nơi ở đoạn dưới).

Thành phần diễn giả:
- Bà Nguyễn Nguyên Bình, Cựu phóng viên chiến trường
- Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân
- Luật sư Lê Công Định, Cựu tù nhân lương tâm
- Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Cựu tù nhân lương tâm

- Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ Mỹ Khánh, Nghệ An

Nhân dịp đánh dấu đặc biệt này, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã đề ra một chiến dịch lấy tên UDHR 70, viết tắt của bốn chữ Universal Declaration of Human Rights 70 với ba mục tiêu: quảng bá, tham gia và suy ngẫm.

Ba mục tiêu này nhắm đến một nỗ lực duy nhất là làm sao cho người dân khắp nơi trên thế giới nâng cao sự hiểu biểt và khuyến khích các cách mà mỗi người có thể tranh đấu cho những quyền căn bản của mình mỗi ngày.

Kính mong có được sự tham dự đông đảo của quý vị và các bạn.

BBT Facebook Việt Tân

THỜI GIAN HỘI LUẬN:
- 10 giờ sáng Chủ Nhật 9 tháng 12, giờ Việt Nam

- 7pm Thứ Bảy 8 tháng 12 - giờ California
- 9pm Houston
- 10pm Washington DC / Toronto

- 3am Chủ Nhật London
- 4am Paris/Berlin

- 12pm Tokyo

- 2pm Sydney

Mời mọi người ở khắp mọi nơi tham dự và theo dõi qua: https://www.facebook.com/viettan/