Phát biểu của Prof. Dr. Stefan Grüne, nhân sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng 4, 2017 tại Berlin

Sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận 30/4/2017 tại Berlin , do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức tổ chức vào ngày 29.4.2017.