Sư quốc doanh Thích Thanh Quyết phản đối việc Nhà Nước quản hòm công đức.

Phạm Minh Vũ |

Thích Thanh Quyết, là thượng toạ, là đại biểu quốc hội mới đây đã gửi văn bản phản đối Bộ tài chính vì bộ này đang có một Dự thảo Thông tư hướng dẫn cai quản, thu chi tài chính liên quan đến tiền công đức của các chùa trong nước. Bộ tài chính đòi lấy tiền công đức trong Chùa chiền, nhưng Thầy Quyết thì không chịu vì cho rằng đó là tài sản của giáo hội phật giáo quốc doanh.

Được biết, trước đó, tin từ Bộ Tài Chính cho hay những di tích như đền, chùa do Nhà Nước quản lý phải chịu sự điều chỉnh của thông tư trên, còn những di tích thuộc di sản thế giới tại Việt Nam, hoặc di tích thuộc sở hữu của tư nhân thì nằm ngoại lệ.

Thầy Quyết cho rằng đảng ăn gì cũng chừa lại cho Thầy quyết ăn với, đảng ăn không chừa thứ gì ăn cho các thầy không còn sợi tóc thì đảng thật quá đáng.
 
Vì miếng ăn mới gọi nhau bằng 2 từ đồng chí, và cũng vì miếng ăn đồng chí không khéo cách mặt nhau.

Đồng chí với nhau mà tệ thế đó./.