Tưởng niệm Hoàng Sa

GHI ƠN

Biển Đông tử sĩ dâng hồn
Hoàng Sa máu đỏ mồ chôn anh hùng
Cờ vàng lướt sóng vẫy vùng
Hồn thiêng sông núi sống cùng các anh
Vòng hoa nước mắt biển xanh
Ngàn đời tổ quốc chân thành ghi ơn.

(Xuan Ngoc Nguyen)