Tại sao Trung cộng có thể cài cắm bản đồ đường lưỡi bò vào các ấn phẩm văn hóa thế giới?

Xuân Sơn Võ

Ở đây tôi dùng từ Trung cộng, là để chỉ chính quyền Trung quốc dưới sự quản lí của đảng cộng sản.

Phim ảnh Hollywood là những ấn phẩm văn hóa lớn của thế giới, có mức độ phổ biến lớn. Tỉ lệ những ấn phẩm điện ảnh Hollywood có doanh thu cao (tức là được phổ biến rộng rãi) là rất lớn. Chính vì vậy, việc có thể dự phần vào các ấn phẩm văn hóa đó, như tham gia vào việc diễn xuất, quay phim… đã rất là khó khăn. Vậy mà, Trung cộng còn có khả năng thay đổi kịch bản, và lũng đoạn cả kịch bản để đưa bản đồ có đường lưỡi bò của họ vô.

Câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi, tại sao Trung cộng có thể cài cắm bản đồ có đường lưỡi bò vào các ấn phẩm văn hóa thế giới, là họ giỏi hơn chúng ta. Rõ ràng là chúng ta chỉ mong mỏi được dự phần ở những phần ít quan trọng nhất của một bộ phim Hollywood, như ngoại cảnh, mà còn rất khó khăn để đạt được. Trong khi đó thì Trung cộng đã có khả năng chi phối cả kịch bàn, đưa thứ họ muốn và có lợi cho họ vô phim để cả thế giới thấy.

Trung cộng giỏi hơn chúng ta, tại sao vậy? Họ có thông minh hơn chúng ta không? Trước đây, khi việc du học còn khó khăn, cả Việt nam và Trung quốc đều đưa những người xuất sắc đi du học bằng học bổng nhà nước. Ngay trong khi đất nước chúng ta còn chiến tranh, khó khăn mọi bề, thì ở những ngôi trường đều có du học sinh Việt nam và Trung quốc, du học sinh Việt nam không hề thua kém du học sinh Trung quốc ở bất cứ mặt nào.

Vậy mà chúng ta vẫn cứ thua kém họ rất xa. Qua Trung quốc, nhìn thấy họ phát triển mà càng ngày càng thấy chúng ta nhỏ bé. Tại sao họ có thể phát triển như vậy? Tại sao họ có thể đe dọa soán ngôi bá chủ thế giới của Mỹ? Trung cộng cũng là một chế độ cộng sản, họ cũng tham nhũng, mà nói cho cùng, thì hầu như họ làm gì thì lãnh đạo chúng ta đều làm theo.

Vậy sao họ lại mạnh lên như vậy? Có người bảo, đó là do cái đám quan chức của họ tham nhũng, nhưng ăn mà có làm, chứ không vừa ăn vừa phá, ăn thì ăn tàn mạt, phá thì phá tan hoang. Họ vắt sữa con bò, nhưng họ biết để cho con bò sống, có thể cho ra nhiều sữa, để họ ăn được nhiều hơn. Chứ không vắt kiệt con bò chỉ để thỏa mãn lòng tham của vài kẻ có quyền./.