Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến

Cơ Sở Đảng Việt Tân tại Adelaide, Úc Châu

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều biện pháp giãn cách xã hội nghiêm khắc, cản trở việc tụ họp đông người, nên rất nhiều các cơ sở Đảng Việt Tân ở khắp nơi tại hải ngoại đã không thể tiến hành việc tổ chức Lễ qua hình thức gặp mặt như mọi năm. Nhiều nơi đã buộc phải tổ chức đơn giản trong nội bộ của cơ sở địa phương hoặc qua hình thức online trên mạng.

Riêng thành phố Adelaide may mắn vì luật về giãn cách cho phép tụ họp với số lượng đủ nên cơ sở Việt Tân tại Adelaide đã tiến hành tổ chức Lễ Tưởng Niệm tại Hội Trường Tự Do của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc như mọi năm vào ngày Thứ Bảy 29 Tháng 7, 2020, cuối tuần này, vơi chi tiết trong thư mời kèm đây.

Xin trân trọng kính mời Quý Đồng Hương dành chút thời giờ đến tham dự.

TM Cơ Sở Đảng Việt Tân tại Adelaide, Úc Châu
Huỳnh Hoài Bảo Châu

#AnhHùngĐôngTiến