Thông báo Biểu Tình lên án Trung Cộng Thứ Bảy, ngày 9.9.2023 tại Hamburg

Hội NVTNCS tại Hamburg cùng các tổ chức, đảng phái, hội đoàn tổ chức một cuộc biểu tình và hội thảo vào ngày Thứ Bảy, 9.9.2023:
 
Từ 13g00 đến 14h30: Biểu tình
Tại trước lãnh sự quán TC tại Hamburg, Elbchaussee 268 – 22605 Hamburg.
 
Từ 16g30 đến 20g00: Hội thảo  – Văn nghệ đấu tranh
Tại Hội trường nhà thờ Mariä Himmelfahrt, Oldenfelder Strasse 23 – 22143 Hamburg
 
Đề tài hội thảo: Hệ quả mất Hoàng Sa và an ninh quốc gia VN trước mối đe dọa của Trung cộng,
Với sự góp mặt của Ls. Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Thanh Văn (Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Cộng Đồng) và các anh chị trong Nhóm văn nghệ đấu tranh.

https://hnvtncs-hamburg.de/wp/blog/2023/08/31/thong-bao-bieu-tinh-len-an...