Thông báo sinh hoạt của người Việt tại Đức nhân ngày Quốc Hận lần thứ 44

Ngày thứ Bảy, 27.04.2019

Biểu tình & tuần hành

12g30 – 15g30: Biểu tình trước Tổng lãnh sự Việt cộng

 Kennedyallee 49 - 60596 Frankfurt am Main.

15g30 – 17g30: Tuần hành vào phố chính FF, Meeting và phát truyền đơn.  

do Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và vùng phụ cận tổ chức

-------------------------------------------------------------------------------

Cầu nguyện Liên Tôn, Hội thảo và Văn Nghệ

tại Hội Trường Christuskirche,

Merianplatz 13- 60316 Frankfurt

17g30-18g30: Liên Tôn cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam

19g00-20g30: Hội thảo với các quan khách Đức Việt về đề tài 40 năm Tri Ân nước Đức,
44 năm Quốc Hận và 70 năm Quốc Tế Nhân Quyền.

20g30-22g00: Văn nghệ đấu tranh.

do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức tổ chức