Thông Cáo thứ hai - Kêu Gọi Đồng Loạt Biểu Tình Phản Đối “Đặc Khu 99 Năm" và “An Ninh Mạng”


 

Thông Cáo thứ hai

 

v/v Tổng Biểu Tình tại Berlin ngày 07 tháng 7 năm 2018

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo tại Đức Quốc và Âu Châu,

Kính thưa quý Hội Đoàn , Tổ Chức và Tập Thể Chống Cộng tại Đức Quốc  và toàn Âu Châu,

Kính thưa quý thân hào nhân sĩ,

Tiếp theo thông cáo ngày 21.06.2018  chúng tôi xin hân hạnh báo tin về các chi tiết thay đổi của chương trình và địa điểm sinh hoạt trong ngày Tổng Biểu Tình 07.07.2018 tại Berlin như sau :

*** Từ 13:00 giờ đến 13:45 giờ trước Sứ Quán CSVN , Elsenstr. 3, 12435 Berlin

*** Từ 14:45 giờ đến 16:30 giờ trước Quốc Hội Liên Bang Đức (Reichstagsgebäude), Platz der Republik 1, 11011 Berlin

*** Từ 17:30 giờ đến 21:00 giờ : Cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam và hội thảo với hai cựu tù nhân lương tâm LS Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà tại Nhà Thờ St. Aloysius , Schwyzerstr. 1, 13349 Berlin

Để cùng đồng hành với người Việt trên toàn thế giới và đồng bào quốc nội bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc  Việt Nam trước mưu đồ bán nước cho Tầu Cộng và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận dân chúng qua dự luật Đặc Khu và luật An Ninh Mạng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam , chúng tôi trân trọng kêu gọi sự tham gia đông đảo của quý vị vào cuộc Tổng Biểu Tình .

Sự hiện diện của mỗi quý vị trong cuộc Tổng Biểu Tình là thêm một tiếng nói tố cáo trước công luận quốc tế về sự bất nhân của tà quyền Cộng Sản đối với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam .

Điện thoại liên lạc:  Ông Nguyễn văn Rị ,  Handy 0176-57880762
                             Ông Hoàng Kim Thiên ,  Handy 0163-6743097

Berlin, ngày 02.07.2018

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

Với sự cộng tác của các Hội NVTN tại Hamburg , Bremen,Mönchengladbach, Krefeld, Recklinghausen, Dortmund, Mannheim, Nürnberg, Odenwald, Hội Cao Niên München, Hội Nha Y Dược Đức, Vietnam Haus Berlin, Ủy Ban Liên Lạc Cộng Đồng, Tổ Chức Sinh Hoạt Đức Quốc, Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ Nạn Âu Châu, Việt Tân Đức Quốc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo tại Đức Quốc và Âu Châu

Kính thưa quý Hội Đoàn, Tổ Chức và Tập Thể Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu

Kính thưa quý thân hào nhân sĩ

Trước sự bán nước cho Tàu Cộng một cách công khai của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam qua dự luật „Đặc Khu 99 Năm„ và cùng nằm trong âm mưu đó, Cộng Sản Việt Nam đã cho thông qua bộ luật „ An Ninh Mạng„ để tước đoạt có hệ thống quyền Tự Do Ngôn Luận và quyền Tự Do Thông Tin  của đồng bào, người Việt trên toàn thế giới phải đứng lên đồng hành với đồng bào quốc nội để bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam. 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại gồm các Quốc Gia tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Á Châu và Âu Châu đã ra thông cáo kêu gọi toàn thể đồng bào hải ngoại cùng nhau tham gia cuộc tổng biểu tình vào thứ bảy ngày 07.07.2018 .

Trong tinh thần này Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức với hỗ trợ của các Hội Đoàn thân hữu tại Âu Châu sẽ trân trọng tổ chức:

Tổng Biểu tình vào thứ bảy ngày 07.07.2018  tại Berlin với chương trình chi tiết như sau:

    Từ 13.00 giờ  đến 14.00 giờ trước Sứ Quán CSVN, Elsenstr. 3 -12435 Berlin
    Từ 15:00 giờ đến 17:00 giờ tại Brandenburger Tor, Pariser Platz - 10117 Berlin (vì lễ hội Túc Cầu Thế giới có thể dời vị trí biểu tình sang trước Quốc Hội Liên Bang Đức cạnh đó) 

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi sự tham gia đông đảo của quý vị vào cuộc Tổng Biểu Tình để cùng đồng hành với người Việt trên thế giới và đồng bào quốc nội bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.

Điện thoại liên lạc: Ông Nguyễn văn Rị,  Handy 0176-57880762
                            Ông Hoàng Kim Thiên,  Handy 0163-6743097

Berlin, ngày 21.06.2018

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm