Thư mời tham dự buổi hội thảo cùng ông Lý Thái Hùng - Chủ Tịch Đảng Việt Tân, tại Frankfurt

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Thế giới đang có những chuyễn biến sâu sắc qua cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Những chuyễn biến này chắc chắn đang tác động lên tình hình Việt Nam.

- CSVN mạnh yếu ra sao trước những xung đột toàn cầu?
- Việt Tân và công cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ có những tiến triển gì?

Kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi hội thảo với đề tài: "Việt Nam Trước Cơn Lốc Xung Đột Toàn Cầu" qua phần trình bày của ông Lý Thái Hùng, Tân Chủ Tịch Đảng Việt Tân.

Vào ngày 15.04.2023
Lúc 15 giờ 30
Tại Haus der Jugend, Deutscherrnufen 12
67594 Frankfurt am Main
Germany

Với đóng góp văn nghệ của ca sĩ Thụy Uyển và nhạc sĩ Cao Thình.

Trân trọng kính mời,
Đại diện đảng Việt Tân Nam Đức

Nguyễn Thế Bảo
Liên lạc: +49 152 027411831