Thư mời tham dự : Buổi trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng tại Anh Quốc

THƯ MỜI THAM DỰ

BUỔI TRAO GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN LÊ ĐÌNH LƯỢNG HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Kính thưa quý đồng hương,

Để xiển dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh dân quyền của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của các cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam.

Cá nhân hay tổ chức được tuyển chọn nhận Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 sẽ được công bố vào thời điểm 10 tháng 12, đánh dấu ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời và cũng là ngày sinh nhật của ông Lê Đình Lượng.

Để cùng vinh danh cá nhân hay tổ chức được tuyển chọn, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự:

Buổi Trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019
và Hội Thảo: “Vận động nhân quyền trong bối cảnh nhân quyền thụt lùi"

sẽ được tổ chức:

lúc: 12:30 ngày 15 tháng 12 năm 2019
tại: University of East London Stratford Campus, Water Ln, London E15 4LZ

với sự hiện diện của ông Đỗ Hoàng Điềm (Chủ Tịch Đảng Việt Tân), ông Hoàng Tứ Duy (Phát Ngôn Nhân Đảng Việt Tân) và TS Lê Thanh Hải (Tổng Biên Tập báo Phương Đông).

Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị để cùng nhau trao đổi về hiện tình của đất nước và những nỗ lực cụ thể cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do của dân tộc Việt Nam.

Trân trọng kính mời,
Ban Tổ Chức
Việt Tân – Anh Quốc