Thư Mời Tham Dự Hội Xuân Đinh Dậu 2017 – Mönchengladbach

Thứ Bảy 04.02.2017, từ 16 giờ 00 đến 24 giờ 00
tại Hội trường Mehrzweckhalle, Neuwerk
Gathersweg 55, 41066 Mönchengladbach/ Neuwerk