Thầy Thích Pháp Hòa

Vien Huynh
 
Trái ngược với mấy ông cạo tóc suốt ngày kêu gọi cúng dường, bày mưu kiếm tiền, trục vong kiếm chác, thì thầy Pháp Hòa chia sẻ về Đạo Phật dễ hiểu.
 
Những lời giảng pháp của thầy Pháp Hòa rất đơn giản và thực tế, tựu trung lại gồm những vấn đề sau:

1. Phật giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.

2. Phật giáo không đòi hỏi những hình thức cúng bài rườm rà hoặc những kiêng cữ đầy mê tín mà quan trọng nhất là lòng thành. Trước giờ tôi chưa nghe vị sư nào triệt để chống mê tín dị đoan như thầy Pháp Hòa.

3. Tu không phải là cạo đầu, ăn chay, mặc áo tràng hay tụng kinh niệm Phật. Tu là nhìn lại mình đã sai ở đâu để sửa chính bản thân mình. Khi mình sửa được bản thân mình thì đó cũng là lúc mình giải được nhiều phiền não khiến mình đau khổ.

4. Lạy Phật không phải là để cầu xin mà là một cách thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với một bậc thầy minh triết đã soi đường dẫn lối cho mình thoát khỏi u mê (chứ không phải cầu trời khẩn Phật để được phù hộ).
 
Đây là điều mà trước giờ tôi chưa nghe vị sư nào nói khi giảng pháp mà chỉ toàn nghe là cầu trời khẩn Phật để được phù hộ.
 
Những chia sẻ của Pháp Hoà rất nên được GHPGVN quảng bá để đẩy lùi nhiều kẻ mặc áo nhà Phật, mượn chốn tu hành vinh thân làm ô uế Tam bảo./.