Tin khốn nạn: Cái gọi là Toà án CS đã kết tội chết đối với con và cháu cụ Lê Đình Kình

Lê Đình Công (trái) - Lê Đình Chức (giữa)  - Lê Đình Doanh (phải)

JB Nguyễn Hữu Vinh|

TIN KHỐN NẠN
Nhà cầm quyền cộng sản đã bất chấp tất cả để làm dày thêm tội ác của mình. Cái gọi là Toà án đã kết tội chết đối với con và cháu cụ Lê Đình Kình

Như vậy, nhà cầm quyền CSVN đã quyết tru di tam tộc đồng chí của mình một cách công khai.

1. Lê Đình Công tử hình (bị VKS đề nghị tử hình)

2. Bùi Viết Hiểu 16 năm tù (bị đề 16 đến 18 năm tù)

3. Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù (14 đến 16 năm tù)

4. Lê Đình Chức tử hình (Tử hình)

5. Lê Đình Doanh chung thân (Chung thân)

6. Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù (16 đến 18 năm tù) cùng Tội giết người

7. Nguyễn Văn Quân (Quân "mạ", 40 tuổi, thôn Hoành): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ

8. Lê Đình Uy (27 tuổi, cháu nội Lê Đình Kình): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ

9. Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ

10. Bùi Thị Nối (62 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ

11. Bùi Thị Đục (63 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

12. Nguyễn Thị Bét (59 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

13. Trần Thị La (42 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

14. Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi, thôn Hoành): 2 năm 3 tháng đến 3 năm tù tội chống người thi hành công vụ

15. Bùi Văn Tiến (41 tuổi, thôn Hoành): 5 đến 6 năm tù tội chống người thi hành công vụ

16. Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

17. Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ

18. Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành): 2 đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ

19. Bùi Văn Tuấn (29 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

20. Trịnh Văn Hải (32 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ

21. Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi, thôn Đồng Mít): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ

22. Mai Thị Phần (57 tuổi, thôn Hoành): 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ

23. Đào Thị Kim (37 tuổi, thôn Hoành): 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ

24. Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Đồng Mít): 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ

25. Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Hoành): 18 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

26. Lê Đình Hiển (31 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

27. Bùi Viết Tiến (20 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

28. Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ

29. Trần Thị Phượng (36 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ.

Chủ mưu vụ giết người tập thể và chịu trách nhiệm chính là Nguyễn Phú Trọng.

Dàn diễn viên gồm:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Trương Việt Toàn
Thẩm phán: Nguyễn Xuân Văn

Hội thẩm nhân dân: Phí Văn Nghi, Bà Ngô Thị Yến, Nguyễn Hồ Phong

Đại diện VKSND Tp. Hà Nội: Lại Việt Đông và Nguyễn Hoàng Giang.