VĨNH BIỆT NHẠC SĨ SONG NGỌC

Còn đâu một "cánh hoa chiều"
"Đêm định mệnh", "Bến quạnh hiu" úa sầu
"Chiều thương đô thị" về đâu
"Tiễn đưa", "Mây ướt"...chân cầu nước trôi
"Tình yêu như bóng mây" thôi
"Tuổi mùa xuân" đã mất rồi ...bâng khuâng
"Xin gọi nhau là cố nhân"
Dạo đàn tôi hát, một lần...tiễn anh !