Vận động bỏ phiếu «Không Thuận» EVFTA

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, các Dân Biểu Quốc Hội Âu Châu sẽ bỏ phiếu Thuận hay Không Thuận EVFTA.

Từ đây đến ngày 11/02/2020 (giờ Âu Châu), mọi người Việt Nam hay ngoại quốc có thể viết thư đến các Dân biểu QHAC để yêu cầu họ bỏ phiếu « Không Thuận » EVFTA vì trong thời gian qua, CSVN gia tăng chà đạp nhân quyền ngày càng trầm trọng.

Từ nhiều năm nay, nhiều tổ chức quốc tế và Việt Nam, trong đó có đảng Việt Tân, thường xuyên vận động Quốc Hội Âu Châu không thông qua EVFTA (Hiệp Định Tự Do Thương Mại  Liên Minh Âu Châu - Việt Nam) cho đến khi nào CSVN chứng minh họ thật sự chấm dứt các hành động trắng trợn vi phạm nhân quyền.

Đây là thư mẫu (Anh ngữ) mà quý vị có thể dùng để gửi đến các Dân biểu QHAC: http://tiny.cc/evfta-letter

Danh sách email của toàn bộ MEP (hậu Brexit) xếp theo tên ABC được lưu trữ ở đây: http://tiny.cc/QHAC

Tại Âu Châu, nếu có khả năng, các bạn có thể viết vài lời bằng tiếng địa phương (Pháp, Đức, Hòa Lan, Đan Mạch, v.v...) để tạo thêm sự chú ý của người nhận email.
Nếu cần biết MEP nào thuộc quốc gia mà các bạn đang sống, thì có thể vào đây để tìm: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Hãy gửi email đến các MEP (Members of the European Parliament) để yêu cầu họ bỏ phiếu « Không Thuận » EVFTA ./.