Đồng Tâm - giữa vòng tròn bất tử

Phạm Minh Vũ|

Năm 1960, tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng CSVN, Hồ Chí Minh tuyên bố rằng: Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!

Một chế độ bất nhân

 

Phạm Minh Vũ|

Chỉ sang ngày thứ 3 mà viện kiểm sát đã đưa ra mức án 2 tử hình, một chung thân quá gọn ghẽ, trong khi đó dự tính phiên tòa kéo dài 10 ngày:

Pages