Xóa đi ông Trọng - chia lại ván khác!

Phạm Minh Vũ|
Trong bài phát biểu lan man, nói dài nói dai thành ra nói dại của Ông Trọng trong hôm bế mạc Hộp Nghị TW 11 vừa qua. Ổng đã thừa nhận đảng của Ông Trọng đã đánh mất niềm với nhân nhân. Tôi cho rằng Ông Trọng nêu mệnh đề tương đối đúng, nhưng nếu Ông Trọng có hành vi đòi “lấy lại” thì tôi nghĩ rằng Ông Trọng bệnh nặng lắm rồi.

Bởi lẽ, Nhân Dân ngày nay thời công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Không phải là cái thời nghe các ông phát loa tuyên truyền mị dân nữa nên mấy ai mà tin?

Tin sao nổi khi đảng của Ông cướp đất tràn lan, dân chống các ông cướp thì đảng Ông bắt họ ở tù?

Tin sao được, khi đảng của Ông chỉ lo ăn tàn phá hoại tài nguyên thiên nhiên, vơ vét của công làm của tư?

Tin sao được, khi Đảng của Ông chỉ lo đến ghế ngồi, không bao giờ lắng nghe ý kiến của người dân, chưa bao giờ ngồi xuống một lần để lắng nghe lời dân bảo sao họ tin các Ông?

Tin sao được, khi các ông chỉ lo thanh trừng nội bộ, bắt tay với ngoại bang, mặc sức ngoại bang xâm lược chủ quyền, bỏ rơi chủ quyền vào tay giặc mặc kệ ngư dân bám biển chết khi nào không hay, bảo làm sao dân tin?

Tin sao được, đảng của Ông chỉ biết gây ra hậu quả để dân gánh vác, khi dân ý kiến phản đối, xuống đường thì đảng ông bỏ tù, trù dập, mở các cuộc đấu tố họ, bảo làm sao dân chúng tôi tin?

Tin sao được khi dân đói, dân nghèo các Ông không làm đường làm cầu, chỉ lo bắn pháo hoa chỉ lo xây tượng đài ngàn tỉ, xây thì ít để cất thì nhiều, làm sao dân tin các Ông?

Người xưa có câu “Một Lần Bất Tín, Vạn Lần Bất Tin”. Các Ông không những trăm lần bất tín với dân, dối trời lừa dân cả mấy chục năm nay rồi, chắc bất tín hàng triệu triệu lần rồi, làm sao dân tin được đây Ông Trọng?

MUỐN DÂN TIN THÌ XÍ XOÁ ĐI CHIA LẠI VÁN KHÁC!