Bốn không

Từ Thức|

Ba không trong chính sách quốc phòng không đủ, tập đoàn cầm quyền vừa thêm cái KHÔNG thứ tư, quái lạ, nhục nhã đối với một quốc gia đang bị xâm lăng: không dùng vũ lực, hay đe doạ dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Ba cái KHÔNG cũ đã là một cách tự trói tay, trói chân chịu chết:

– không tham gia liên minh quân sự,

– không liên kết với nước này đánh nước kia,

-không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự.

Không đánh, không đỡ, không kêu, không kiện: quân đội để làm gì, ngoài việc đi cướp đất, cướp nhà của dân?

Hàng ngũ tướng lãnh đông đảo lúc nhúc để làm gì, ngoài việc kinh tài, đeo huy chương tới rốn diễn hành những ngày lễ, cất lều bạc tỷ khi còn sống, xây lăng mênh mông khi chết?


Cam kết không xử dụng, trang bị võ khí hàng tỉ dollars của dân để làm gì, ngoài việc thâu tiền lại quả ?

Bốn không: thông điệp gởi “nước lạ” rất rõ: đàn anh cứ việc đánh chiếm, đàn em cam đoan sẽ không hỗn láo chống trả, kêu cứu, thưa kiện. Thông điệp gởi thế giới rất rõ: chúng tôi sẽ không bắt tay với bất cứ nước nào muốn chống Tàu.

Nhục. Và đau, khi nghĩ người Cộng Sản nhân danh độc lập, đã gây chiến tranh giết hại hàng triệu người, máu chẩy thành sông, xương chất như núi.

Muốn làm livestream, hỏi các oan hồn, tử sĩ nghĩ gì về cái 4 không của Đảng ?