CỜ TRẮNG chào mừng SÁCH TRẮNG Quốc Phòng Việt Nam 2019

Ngày 25/11/2019, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã công bố Sách Trắng (Bạch Thư) Quốc Phòng Việt Nam 2019 làm kim chỉ nam cho công việc “bảo vệ tổ quốc”. Một trong những nét nổi bật nhất của Sách Trắng này là việc thay đổi từ chính sách “ba không” thành “bốn không”:

– Không tham gia liên minh quân sự.
– Không liên kết với nước này để chống nước kia.
– Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác.
– Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc bình luận: “Ai cũng biết, thứ nhất, nguy cơ lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Việt Nam là từ Trung Quốc, và, thứ hai, Việt Nam rõ ràng không phải là đối thủ của Trung Quốc. Chúng ta thua Trung Quốc quá xa.” Ông cho rằng để đương đầu với Trung Quốc, Việt Nam cần sự hỗ trợ của nhiều nước khác trên thế giới. Ông khẳng định “đưa ra chính sách ‘bốn không’ ấy, Việt Nam chỉ tự trói chân trói tay của mình. Nó chỉ có lợi cho Trung Quốc. Nó là một cách đầu hàng.”

=====

[Người ta ghi nhận quang cảnh khán phòng và xung quanh khu vực lăng Hồ Chí Minh được trang hoàng lộng lẫy với rừng Cờ Trắng chào mừng ngày công bố Sách Trắng.]