Tròn một tháng vụ tấn công của công an vào Đồng Tâm

Pham Doan Trang|

Nhóm Hành động Vì Đồng Tâm và Nhà xuất bản Tự Do công bố báo cáo cập nhật về vụ tấn công Đồng Tâm đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9/01/2020.
https://nhaxuatbantudo.com/…/2020/02/dongtam-full-final-.pdf
Đây là ấn bản cập nhật của báo cáo ngày 15/1/2020.

Ấn bản cập nhật này được viết bằng hai thứ tiếng – Anh và Việt.

Mời các bạn đọc báo cáo để có thể:

• hiểu về vụ Đồng Tâm một cách toàn diện và nhanh chóng nhất;
• hiểu được tại sao vụ tấn công vào Đồng Tâm là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, xóa bỏ tính chính danh của nhà cầm quyền;
• nắm được những khái niệm căn bản về luật pháp và quyền con người;

Những điều trên rất quan trọng, đặc biệt đối với những ai chưa/không quan tâm đến vụ Đồng Tâm: Đọc báo cáo, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người lại phản ứng dữ dội với chính quyền và công an đến như thế trong vụ Đồng Tâm này – không phải tất cả họ đều là “phản động”, tìm cách lợi dụng sơ hở, yếu kém của cán bộ để chửi bới, bôi nhọ chế độ đâu.

Cuối cùng, đọc báo cáo, bạn sẽ thấy ngay rằng vụ Đồng Tâm cần được điều tra độc lập, và mở rộng ra, chúng ta sẽ hiểu tại sao một quốc gia dân chủ nhất thiết phải có hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát) độc lập cũng như các thiết chế công an, quân đội phải được phi chính trị hóa.