Giặc trong nhà...

Theo Ông Tướng Võ Tiến Trung - Học viện Quốc phòng VN kết luận < Trung Quốc không phải kẻ thù của Dân tộc VN. ?>
- nhiều người Dân cho rằng phát biểu của ông Tướng nầy có vấn đề .

1/- Trung quốc xua quân xâm lược cùng một lúc 6 Tỉnh phía Bắc năm 1979
2/- Trung quốc tấn công Đảo Gạc Ma - Trường sa giết chiến sĩ giử đảo năm 1988.
3/- Trung quốc cho tàu kiểm ngư < đâm chìm tàu cá ngư dân ra biển đảo Trường sa - Tổ Quốc VN .
4/ Trung quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ quần đảo Hoàng sa- Trường Sa VN .

- Trong 4 yếu tố nầy cho thấy Trung quốc là kẻ thù của Dân tộc VN không thể chối cải với toàn dân VN / nhưng thái độ của một vị tướng Quân đội lại có kết luận < Trung quốc không phải kẻ thù của Chúng ta > Vậy Chúng ta là những Ai ? Phải chăng những người trong Đảng với một số tướng,tá từng ký Bạn Tốt 4 - 16 chử Vàng của 2 Đảng Anh Em Cộng sản .?

- Có nhiều văn kiện ký kết với Trung Quốc không công khai có liên quan Đất liền Đặc khu cùng biên giới 6 Tỉnh phía Bắc với biển đảo trong đó có Biển vịnh Bắc bộ mà Trung Quốc đưa Giàn khoan vào địa phận VN mà các sỉ quan + Cựu chiến binh với toàn dân Miền Bắc - Miền nam hoàn toàn không được biết công khai Chính sách hợp tác kinh tế của VN với Trung quốc. ?

- Tại sao Đảng với Bộ Quốc Phòng VN suốt hơn 30 năm < luôn kết luận Đế quốc Mỷ là kẻ thù số 1 xâm lược VN cùng với tay sai Quân dân Miền Nam / nhưng không thấy Đế quốc Mỷ chiếm lấy Đảo ,đất liền miền nam< nhưng lại bị quy kết là KẺ THÙ của dân tộc VN ?

- Tôi là Hạt giống đỏ của Cộng sản miền Bắc nói lên cho các Chú , Bác nên nghiền ngẩm bài viết nầy mà có Cái Nhìn xoay chiều xem Nước nào là kẻ Thù trước mắt của nhân dân VN

- Hãy nên xếp bỏ tạm thời lịch sử quang vinh của Đảng - đánh cho Mỷ cút , ngụy nhào ( Ngụy đây là Chính quyền VNCH do Nhân dân Miền nam bầu cử công khai ) .

- Toàn Dân tập trung đoàn kết toàn dân diệt giặc Nội xâm bắt tay với Tình báo Trung cộng ẩn núp 6 tỉnh phía Bắc , cũng cố lực lượng Yêu nước một lòng đoàn kết chống giặc Ngoại xâm từ đất liền đến biển đảo .

.