Tư duy đói khác

Lê Hoài Anh|

Thương hiệu quốc gia, về cơ bản được xây dựng trên nền tảng văn hóa, đạo đức của dân tộc ấy và đó chính là những đặc trưng nhận diện cơ bản của một quốc gia. Trung Quốc và Việt nam là các nước xã hội chủ nghĩa (hay còn được thế giới gọi là Cộng Sản). Chủ nghĩa Duy vật biện chứng, thứ được xây dựng trên tư duy “vật chất quyết định ý thức” chính là đặc sản của chủ nghĩa Cộng Sản.

Người ta xây dựng một xã hội mà nơi đó chỉ có những gì cầm nắm sờ mó được, có thể trao đổi mua đi bán lại, có thể hưởng thụ bằng dục lạc được thì mới có giá trị, đó chính là xã hội kim tiền trần trụi, một dạng xã hội vô thiên vô pháp, một xã hội không cần đến đức tin không cần đến đạo đức hay tinh thần… Người ta đã nhồi nhét tẩy não con dân từ thế hệ này qua thế hệ khác rằng vật chất sẽ "chui" vào trong đầu óc con người để đẻ ra ý thức. Có nghĩa kim tiền là quyền lực tối thượng, là thước đo cho mọi giá trị trong xã hội, còn ý thức chẳng qua chỉ là nô lệ cho kim tiền, có hay không đâu có gì quan trọng.

Trung Quốc ôm giấc mộng Trung Hoa, còn Việt Nam thì khát khao trở thành quốc gia khởi nghiệp nhưng do tụt hậu sâu quá nên cổ suý chiến lược "ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” làm kim chỉ nam trong vệc xây dựng thương hiệu quốc gia. Có nghĩa là chẳng cần phải học hành nghiên cứu mày mò gì cho vất vả và mất thời gian, chỉ cần cho những tinh hoa xã hội đi rình mò chờ cho thiên hạ đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo ra thứ gì đó hay ho rồi tìm mọi cách để chôm chỉa, chụp giựt… rồi “đánh lận con đen” coi nó là thứ của mình, cổ súy và tưởng thưởng cho toàn thể con dân “vươn lên làm giàu nhanh chóng” bằng cách ấy. Riết rồi “lộng giả thành chân”. Đời vốn chả ai cho không ai cái gì, miếng phomai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, huống chi đó là đồ đi ăn cắp, học đòi mà có được.

Nước Việt có người tài không? Có người tử tế không? Rất nhiều... Nhưng thử hỏi, sinh ra làm người ai không quý mạng sống?! Liệu ai từng bước chân ra thế giới văn minh mà không hiểu được trót sinh ra ở những đất nước tôn vinh lý thuyết “vật chất quyết định ý thức” ấy bị kỳ thị và khinh bỉ đến mức nào. Chỉ bởi vì họ là sản phẩm của loại xã hội đầy nghi kỵ, gấp gáp mà lại mục ruỗng... Bởi các giá trị chân chính như chân thực, nhẫn nại, thiện lương trong xã hội ấy đều được quyết định mua bán đổi trao bằng kim tiền.

Ai muốn chơi với một “loại người” chỉ rình mò tìm đường ăn cắp, lừa đảo niềm tin bất chấp thủ đoạn?! Sinh ra làm người ai không mưu cầu quyền được sống, quyền tự do, quyền hạnh phúc?! Nhưng với những đất nước "duy vật biện chứng" "đi tắt đón đầu" thì chỉ một số ít người biết mưu cầu quyền được tự trọng và tôn trọng!

Chẳng lẽ thương hiệu quốc gia của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mãi chỉ là PHỞ và MẮM ?! Trump rồi đã dạy cho TQ và VN bài học "vỡ lòng" về lòng chân thực để bớt cái thói tiểu xảo khôn lỏi. Chẳng lẽ lại xin cảm ơn Donald Trump?!